Alzheimercentrum Amsterdam

Projectleider & Senior onderzoekers

Projectleider

Dr. Henne Holstege

Dr. Henne Holstege is de projectleider van het 100-plus onderzoek. In 2010 is zij aangesteld als geneticus bij de Afdeling Klinische Genetica van het VUmc. Verwonderd door het extreme fenotype van Hennie van Andel-Schipper, heel oud maar niet dement, bracht zij haar erfelijk materiaal in kaart. Zij realiseerde zich dat het niet bij mevrouw van Andel kon blijven als zij te weten wilde komen welke factoren in het erfelijk materiaal beschermend zouden kunnen werken tegen dementie. Bij het opzetten van het 100-plus onderzoek werd zij ook aangesteld bij het VUmc Alzheimercentrum en bij het Delft Bioinformatics lab aan de TU Delft.

Fotograaf: Karen Steenwinkel
Dr. Henne Holstege

Bioinformatica en data-analyse

Dr. ir. Marc Hulsman

Dr. Marc Hulsman promoveerde bij het Delft Bioinformatics Lab aan de TUDelft op het integreren van de moleculaire data op verschillende niveaus van cellulaire regulatie. Deze kennis past hij ook toe op de uitgebreide data die verkregen wordt met het 100-plus onderzoek. Hij heeft een aanstelling bij het VUmc en in Delft, waardoor hij kennis van beide instituten bij elkaar zal brengen. Daarnaast is Marc onmisbaar voor de data-processing en interpretatie van de vele analyses die binnen het onderzoek plaats vinden.

Dr. ir. Marc Hulsman

Genetica

Dr. Sven van der Lee

Sven is arts en genetisch epidemioloog en promoveerde aan het Erasmus Medisch Centrum op de complex genetische achtergrond van de ziekte van Alzheimer en gerelateerde fenotypes in het brein en in het bloed. Hiervoor werkte hij samen in grote internationale consortia. Hij is sinds begin 2017 werkzaam op de 100-plus studie waar hij met de opgedane kennis zal proberen de complex genetische achtergrond van gezond ouder worden te achterhalen.

Neuropsychologie

Dr. Sietske Sikkes

Dr. Sietske Sikkes is neuropsycholoog en epidemioloog en is werkzaam als senior onderzoeker bij het VUmc Alzheimercentrum. Sietske begeleidt de promovendi neuropsychologie binnen het 100-plus onderzoek. Ze is in 2011 gepromoveerd op het meten van problemen in het dagelijks leven bij dementie. Haar onderzoek richt zich op het opsporen van de allereerste veranderingen in het geheugen bij de ziekte van Alzheimer en het verbeteren van de neuropsychologische testen die gebruikt worden om de cognitieve functies te meten.

Neuropathologie

Dr. Jeroen Hoozemans

Dr. Jeroen Hoozemans is neurowetenschapper en werkzaam als senior onderzoeker in de groep van Annemieke Rozemuller bij de afdeling pathologie van het VUmc. Hij is vooral geïnteresseerd in alle eiwitten die zich ophopen bij het ontstaan hersenziektes. Hij werkt nauw samen met promovenda Andrea Ganz om de neuropathologie van de 100-plussers in kaart te brengen.

Dr. Sietske Sikkes
Projectleider & Doctoren
Dr. Jeroen Hoozemans
Top