Alzheimercentrum Amsterdam

Deelname 100-plussers

Procedures

Hoe doet u mee?

Wilt u mee doen aan ons onderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij nemen graag de tijd voor u om eventuele vragen over het onderzoek te beantwoorden. Indien mogelijk betrekken we ook de familieleden en/of naasten van 100-plussers bij de besprekingen over eventuele deelname aan het onderzoek.

Onze contactgegevens zijn:

100plus@vumc.nl
020 444 5276

U kunt hier klikken voor ons postadres.

Wij komen naar u toe

Indien u besluit om aan het onderzoek deel te nemen, dan maken wij twee afspraken waarbij wij u thuis bezoeken. Tussen deze afspraken zit ongeveer een week. Wij stellen het op prijs als één of meer kinderen/familieleden bij onze bezoeken aanwezig zijn. Op deze wijze kunnen we alle onderdelen van het onderzoek uitleggen en verkleinen we de kans op onduidelijkheden. Bovendien vertellen sommige deelnemers dat zij het een prettig idee vinden dat er bekenden aanwezig zijn tijdens de bezoeken.

Bevestigingsbrief

Als we met u de bezoekmomenten afgestemd hebben, sturen wij u een brief ter bevestiging van de data en tijden. In deze brief staat wat er precies besproken gaat worden tijdens de bezoeken. Ook vragen wij u een kopie klaar te leggen van de stamboom van uw familie, indien u deze in uw bezit heeft. Bij deze brief zijn tevens voor uw gemak een aantal vragenlijsten toegevoegd, zodat u hier alvast naar kunt kijken. Mocht het niet lukken om deze vóór de huisbezoeken in te vullen, laten wij een retourenvelop bij u achter zodat u dit op een later tijdstip naar ons kunt opsturen.

Wat kunt u verwachten van onze bezoeken?

Tijdens ons eerste bezoek neemt de onderzoeker met u en uw familieleden een aantal vragen door over hoe oud uw ouders, broers en zussen zijn geworden en of er bepaalde erfelijke aandoeningen bekend zijn in uw familie. Verder stelt de onderzoeker een aantal vragen over uw gezondheid, uw medische geschiedenis, uw woonsituatie, en een aantal vragen over uw leefstijl zoals roken, drinken en slaapgewoonten. Daarnaast vragen we u of we een foto mogen maken van uw gezicht en handen om de tekenen van veroudering in uw huid te onderzoeken. We meten daarna uw bloeddruk en de knijpkracht van uw handen. Tenslotte bespreken de mogelijkheid voor deelname aan de optionele onderdelen van het 100-plus onderzoek. Dit bezoek duurt ongeveer 2 uur.

Deelnemen?

Tijdens ons tweede bezoek neemt de onderzoeker een aantal mondelinge tests af om uw geestelijke vermogens in kaart te brengen. Om uw erfelijke materiaal en de samenstelling van uw bloed te onderzoeken, nemen wij ook een aantal buisjes bloed bij u af (ongeveer 60 ml). In een aantal gevallen doen wij het bloedprikken zelf, andere keren vragen wij een gecertificeerde bloedprikker tijdens dit tweede bezoek bij u thuis langs te komen. Dit bezoek duurt ongeveer 1,5 uur.

Deelnemen? 2
Deelname 100-plussers

Herhaalbezoeken

Wij willen graag weten hoe het na verloop van tijd met u gaat. Daarom zullen we ongeveer 1 jaar na ons eerste bezoek opnieuw contact met u opnemen en vragen of we u nogmaals mogen bezoeken. Wij nemen dan de mondelinge testen weer af en stellen een aantal aanvullende vragen. Wij proberen jaarlijks een vervolgbezoek in te plannen, in principe tot aan uw overlijden. Als een bezoek te zwaar is kunt u dat uiteraard aangeven. We zullen dan, ter afsluiting van het onderzoek, uw naasten vragen of zij nog enkele vragenlijsten willen invullen over hoe het met u gaat.

Top