Alzheimercentrum Amsterdam

FAQ

Het komt vaak voor dat mensen die de leeftijd van 100 jaar nog niet bereikt hebben ons benaderen om deel te nemen aan het 100-plus onderzoek. Wegens de harde inclusiecriteria van het onderzoek moet u helaas wachten tot uw 100e verjaardag. Een uitzondering op deze regel is van toepassing als u broers en/of zussen heeft die de leeftijd van 100 jaar wel bereikt hebben (zie Deelnemen?)

Het 100-plus onderzoek is in korte tijd erg populair geworden onder 100-plussers. Wij doen er alles aan om de bezoekafspraak zo snel mogelijk te plannen, maar omdat dit enige tijd in beslag neemt duurt het momenteel langer dan wij graag zouden willen. Op dit moment zijn wij dan ook bezig om een extra onderzoeker aan te stellen om de ontstane wachtlijst weg te werken.

Deelname aan het 100-plus onderzoek kost u niets. Wij komen naar u toe en regelen en betalen alles omtrent ons bezoek.

Wij kijken niet naar bekende erfelijke afwijkingen die te maken hebben met erfelijke ziektes. Dit is per ziektebeeld zeer bewerkelijk en is niet de opzet van het onderzoek. Wij kunnen u dan ook geen antwoord geven op vragen over eventuele erfelijke afwijkingen binnen uw familie.

Nee, dit hoeft niet. Het is voor ons van groot belang dat uw deelname aan het 100-plus onderzoek in een vertrouwde sfeer plaatsvindt. Deelnemers vinden het dikwijls fijn als hun dierbaren bij de visites aanwezig zijn. Daarnaast ervaren wij dat het prettig werkt als er, zowel voor u als voor uw dierbaren, geen onduidelijkheden bestaan omtrent uw deelname. Wij vragen daarom of één (of meer) van uw kinderen of vertrouwenspersonen aanwezig kunnen zijn tijdens het gesprek, maar dit is niet noodzakelijk voor deelname.

Vanaf medio 2017 is het 100-plus onderzoek uitgebreid en kinderen (en hun partners) van de 100-plussers kunnen nu ook deelnemen aan het 100-plus onderzoek. Mocht u kinderen (en partners hiervan) hebben, die het ook leuk vinden om mee te doen aan het 100-plus onderzoek, dan zouden we het erg fijn vinden als zij aanwezig kunnen zijn bij één van de twee huisbezoeken.

Wij bezoeken u twee keer aan huis. De eerste keer bezoeken wij u voor een interview over onder andere uw stamboom, genoten opleiding en ziektegeschiedenis. Dit bezoek duurt gemiddeld twee uur.

Ongeveer een week na het eerste bezoek vindt het tweede bezoek plaats. Tijdens dit bezoek nemen wij een aantal mondelinge testjes bij u af om uw geheugen in kaart te brengen. Dit tweede bezoek duurt meestal zo’n anderhalf uur.

Tijdens een van deze bezoeken wordt er ook bloed bij u afgenomen, of er zal in sommige gevallen na afloop van onze bezoeken iemand van de trombosedienst bij u thuis langs komen voor bloedafname.

Ongeveer een jaar na het eerste bezoek nemen wij weer contact met u op om een bezoek in te plannen. Tijdens deze afspraak zullen wij weer een aantal mondelinge testjes bij u afnemen, en natuurlijk horen wij heel graag hoe het met u gaat. Een herhaalbezoek duurt gemiddeld anderhalf uur.

Nee, dan kunt u helaas niet aan dit onderzoek meedoen. Een belangrijk onderdeel van het 100-plus onderzoek betreft het onderzoeken van uw erfelijk materiaal. Wij kunnen uw erfelijk materiaal veilig stellen uit uw bloedmonster. Voor deelname aan het 100-plus onderzoek moet u daarom instemmen moet bloedafname (bij u thuis).

Nee, u hoeft tijdens het bloedprikken niet nuchter te zijn. De bloedafname is noodzakelijk omdat er erfelijke materiaal in uw bloedcellen aanwezig is, en dit wordt niet beïnvloed door voedselinname.

Als een van uw kinderen of een andere geliefde niet akkoord gaat met uw hersendonatie dan moet u dit met hen bespreken. Juridisch gezien mag alleen uzelf beslissen over hersendonatie, maar uiteraard verloopt de donatie procedure een stuk prettiger als uw dierbaren daar ook achter staan. Hersendonatie is niet verplicht voor deelname aan het 100-plus onderzoek.

Kort samengevat houdt hersendonatie in dat de overledene kort na overlijden (binnen 12 uur) per uitvaartvervoer overgebracht zal worden naar het VU medisch centrum in Amsterdam waar een team artsen klaar zal staan voor obductie (het uitnemen) van de hersenen. Daarna wordt de ontstane ruimte weer opgevuld zodat er weinig te zien is van de donatie. Wat nog zichtbaar is, is een litteken, laag over het achterhoofd, van oor tot oor. Het opbaren van de overledene blijft gewoon mogelijk na de hersendonatie. Een ieder die de hersenuitname ondergaat dient minimaal 8 uur na te blijven. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de overledene de dag na de hersendonatie  weer per uitvaartvervoer terug gebracht kan worden naar een plek naar wens: de woning of een uitvaartcentrum bijvoorbeeld. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de Nederlandse Hersenbank: deze is te bereiken op 020-5665499 en via internet op www.hersenbank.nl.

Onze folder over de hersendonatie kunt u hier lezen.

Top