Alzheimercentrum Amsterdam

Tentoonstelling “100 worden … en ervan genieten”

Tentoonstelling Datum: 01/06/2016

“100 worden … en ervan genieten” is een interactieve tentoonstelling die je meeneemt op een reis naar je eigen toekomst.

Deze reizende tentoonstelling is ontwikkeld door Population Europe, een netwerk van 30 leidende demografische onderzoekscentra in Europa. De tentoonstelling combineert recente onderzoeksresultaten over demografische veranderingen met de individuele levensloop. Met behulp van iPads, interactieve games en toegankelijke illustraties, grafieken en begeleidende teksten kunnen bezoekers de uitdagingen en veranderingen door toekomstige demografische ontwikkelingen op hun eigen leven ervaren. De tentoonstelling kan worden bezocht in het Atrium van het Stadhuis in Den Haag.

Op 1 juni om 12.00 uur houdt Henne een lezing over het 100-plus onderzoek.

Bezoek de website van het Nidi over deze tentoonstelling.

Top