Alzheimercentrum Amsterdam

Dank u wel!

Sponsors

Aegon Nederland

Jaarlijks organiseert AEGON de Fietschallenge: een sponsortocht van 100 kilometer op de racefiets voor AEGON topmensen en hun zakelijke relaties. In 2017 zal de volgende fietschallenge plaatsvinden. En dat is wel een hele bijzondere editie, want dan vieren we het eerste lustrum!

AEGON fietschallenge 2016 - De eindstreep bereikt! 4

Naast dit sponsorevenement steunt Aegon het 100-plus onderzoek met eenmalige giften. Zo is AEGON de hoofdsponsor van de 100-plus dag en stellen ze hun zalen en catering open voor ons.


Sponsors 4

PGGM

In 2014 organiseerde PGGM samen met Alzheimer Nederland een spinning marathon ten behoeve van het 100-plus onderzoek. Het leverde ruim 33.500 euro op voor het onderzoek!

Sponsors 5

Sponsoren

Sponsors 1

Marcel Boekhoorn

“Ik steun het 100-plus onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum, want ook ik hoop met het verstrijken van de jaren nog altijd fit van geest te blijven. Dementie is een verschrikkelijke ziekte en onderzoek naar deze ziekte móet gebeuren. Ik bewonder de innovatieve aanpak van het 100-plus onderzoek, want na jarenlang onderzoek naar de risicofactoren zou de oplossing wel eens kunnen liggen in juist het ontdekken van factoren die de hersenfunctie in stand houden. Dit project steunen geeft mij ontzettend veel hoop voor de toekomst, voor de huidige generatie en de generaties die nog komen gaan.”


Dank u wel!

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in zes landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. Sinds 2002 is Stichting Dioraphte actief en op 4 september 2015 is ze juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, actief sinds 1995, Stichting Dijkverzwaring, actief sinds 1997, en Stichting Continuendo MusartE Foundation, actief sinds 2004. Dioraphte Wetenschap steunt medisch wetenschappelijk onderzoek op de terreinen ouderdomsziekten, zeldzame ziekten, neglected tropical diseases ,voedselzekerheid en malaria. Vanaf 2014 wordt het 100-plus onderzoek gesteund door Stichting Dioraphte en we zijn Stichting Dioraphte heel dankbaar hiervoor!

www.dioraphte.nl

De horstingstuit foundation doneert aan het 100-plus onderzoek!

De horstingstuit foundation heeft onder meer als doel onderzoeksprojecten mogelijk te maken in specialistische en universitaire ziekenhuizen of in onderzoeksinstituten ter voorkoming, behandeling en genezing van ziektes en/of aandoeningen waar de farmaceutische industrie geen belangstelling voor heeft, omdat de markt daarvoor te klein is.

Binnen het 100-plus onderzoek wordt bloed afgenomen bij 100-plus deelnemers om te kijken naar de genen, maar ook naar het afweersysteem. Er zijn aanwijzingen dat het afweersysteem een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van dementie. Om dit verder te kunnen onderzoeken is de 100-plus studie uitgebreid. Broers/zussen (en hun partners) en (schoon)kinderen mogen nu ook deelnemen. Dit is een belangrijke, maar ook kostbare uitbreiding, die gesponsord wordt door de heer en mevrouw Horsting-Stuit van de horstingstuit foundation. Verdeeld over vier jaar krijgen wij maar liefst 100.000 euro!

De horstingstuit foundation doneert aan het 100-plus onderzoek! 1www.horstingstuit-foundation.nl

 

 

Soms komt hulp uit onverwachte hoek

De familie Kortekaas heeft ons ENORM geholpen!

Het 100-plus onderzoek heeft hulp gekregen uit wel heel bijzonder hoek: Clemens Kortekaas uit het Noord-Hollandse Vogelenzang is eeuwelingverzamelaar. In de loop der jaren heeft hij mappen vol krantenberichten verzameld over 100-zoveel-jarigen, evenals annonces (rouwadvertenties), bidprentjes, en artikelen uit bijv. een kerkblaadje of een boekje van een verzorgingshuis. Vooral het levensverhaal van zo’n honderdjarige vindt hij leuk om te lezen/volgen.

Dhr. Clemens Kortekaas
Clemens & Clementine Kortekaas - op zoek naar eeuwelingen

Samen met zijn vrouw Clementine bezoekt hij op vakanties kerkhoven op zoek naar nieuwe honderdjarigen. Vervolgens registreren zij alle ‘gevonden’ eeuwelingen in een digitaal databestand. Het is geweldig dat Clemens en Clementine hun mooie werk met informatie over ruim 15.000 honderdplussers (!) met ons willen delen. Een geschenk van onschatbare waarde!

Hier ziet u een leuk filmpje van Omroep MAX waarin eeuweling Dhr. Roos (nu 102 jaar) een interview afneemt bij eeuwelingverzamelaar Clemens Kortekaas (vanaf min. 11:45)

Top