Alzheimercentrum Amsterdam

ABN AMRO MeesPierson – Oud worden in eigen huis

Datum: 5 juli 2016 1

Gezond oud worden, dat willen we allemaal

Henne Holstege is in het 100-plus onderzoek van VUmc Alzheimercentrum op zoek naar het geheim van geestelijk gezond oud worden. Tijdens de bijeenkomst Oud worden in eigen huis, georganiseerd door ABN AMRO MeesPierson op 5 juli, vertelde ze over de voortgang van het onderzoek waar inmiddels al 225 honderdplussers aan deelnemen. De 300 aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in haar verhaal en kregen daarnaast van private bankers advies over wonen en zorg op latere leeftijd.

Top